Hissetme yetileri, duyguları ve hakları olan hayvanların her türlü haklarını kullanabilmeleri ve hayvanların birer birey olduğu bilincinin toplumda oluşması için faaliyetlerde bulunmak, türcülük ve insan merkezciliğin varlığı ve meşruiyetini ortadan kaldırmak, hayvan tür ve ırkları arasında hiçbir ayrım yapmadan yaşam haklarını güvence altına almak, hayvanların haklarının geliştirilmesini ve toplumda hayvanlara adaletli ve tüm türler arası eşitlikçi bir etik düşünce yapısının oluşmasını sağlamak ve insan da dâhil olmak üzere hayvanların haklarının ihlâline temel zemin oluşturan insan merkezcilik ve türcülük karşıtı araştırmalar ve çalışmalar yapmak amacıyla, 1988 yılında kurulmuştur. 

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği amaçlarına ulaşmak için hukuk mücadelesi yürütür, araştırma yapar, başka ekiplerle işbirliği içinde çalışır, hayvan hakları yasasının hayvanlar lehine değişmesi için lobicilik faaliyetlerinde bulunur.

 

tr_TRTurkish